Overzicht belangrijkste meldingen dashboard


DAF Kennisbank

Een waarschuwingsmelding vereist actie van uw kant. Een overzicht van de belangrijkste meldingen leest u hier.

Overzicht belangrijkste meldingen

Wanneer een melding op uw dashboard verschijnt, is vaak directe actie vereist. In dit artikel zetten wij de icoontjes van de belangrijkste meldingen op een rijtje én vertellen we u hoe u moet handelen.


Melding dashboard vrachtwagen 


Accu storing

Deze afbeelding verschijnt wanneer de laadspanning van de accu afwijkt. In geval van te hoge spanning kan de accu zelfs gaan koken! Schakel in dat geval zoveel mogelijk stroomverbruikers in. Gaat het symbool dan nog niet uit? Dan mag er beslist niet verder worden gereden.

Afwijkend olieniveau

Dit symbool signaleert dat de oliedruk te laag is en blijft veertig seconden actief. Zet de truck op een veilige plek stil en wacht tot de motor is afgekoeld en vul het oliepeil aan tot het gewenste niveau. Raadpleeg hiervoor de chauffeursinstructie of lees het artikel: oliepeil vrachtwagen controleren.

Storing in het remsysteem

Dit symbool geeft aan dat er iets mis is met de remmen en kan onder andere duiden op een lage(re) remprestatie. Bijvoorbeeld door een laag remvloeistofniveau of versleten remmen. Schakel bij twijfel de International Truck Service of een DAF-dealer in.

Storing emissie

Dezer afbeelding geeft aan dat er een dusdanige storing in de emissie is, dat het motorvermogen tot 50% wordt teruggebracht. Verminder snelheid en zet de truck veilig aan de kant. oorzaken kunnen zijn dat het emissieniveau boven de wettelijke grenswaarden zit, of een storing van het EAS-systeem.

Defect of storing luchtvering

Wanneer u dit symbool ziet is er een defect of storing in het luchtveersysteem. Dit houdt in dat de normale rijhoogte aan beide zijden van het voertuig niet kan worden gegarandeerd. Let op: in een dergelijk geval mag niet verder worden gereden.

Vragen of twijfel?

Krijgt u een waarschuwing te zien en twijfelt u hoe te handelen? Neem het zekere voor het onzekere en neem contact op met International Truck Service of de DAF-dealer. Dan kunt u snel weer veilig de weg op.

Zoek uw dichtstbijzijnde DAF-dealer

Better Service Better DAF