Operationele lease

Hoe te financieren

In het geval van operationele lease koopt u niet de truck of trailer, maar koopt u het gebruik van de truck voor een vastgestelde periode. U hoeft zich geen zorgen te maken over restwaarden, omdat PACCAR Financial aan het einde van de leaseperiode verantwoordelijk is voor het voertuig.

U kunt diverse opties in uw leasecontract opnemen. Op deze manier investeert u in uw bedrijf, terwijl u de betalingen en risico's beperkt. PACCAR Financial draagt de risico's van restwaarde en economische veroudering, en zorgt bovendien voor afvoer. Operationele lease wordt fiscaal behandeld als “off-balance” (niet opgevoerd op de balans). De volledige leasetermijnen komen ten laste van uw Winst- en verliesrekening, waardoor deze constructie vaak leidt tot betere financiële kengetallen voor uw bedrijf.

Hoofdkenmerken van operationele lease:

 • Huurovereenkomst met een vaste looptijd (afhankelijk van jaarkilometrage en economische levensduur)
 • Vaste maandelijkse betaling van afschrijving en rente
 • PACCAR Financial is economisch en wettelijk eigenaar van het voertuig.
 • Duur is niet langer dan de economische levensduur; het voertuig wordt afgeschreven tot een aanzienlijke restwaarde (op basis van lokale wet- en regelgeving)
 • Voertuig staat op de balans van PACCAR Financial
 • Kan worden uitgebreid met extra diensten (bijv. reparatie en onderhoud)

Belangrijkste voordelen van operationele lease:

 • Geen koopverplichting
 • Minder administratieve rompslomp ten opzichte van directe aankoop
 • Veel operationele kosten kunnen in het contract worden opgenomen.
 • PACCAR Financial draagt het risico van waardevermindering (restwaarde, economische veroudering) en afvoer
 • Tast niet uw balansverhoudingen aan (“off balance”), daarom geen negatieve gevolgen voor uw kredietwaardigheid
 • Maandelijkse leasetermijnen kunnen in mindering worden gebracht op uw bedrijfsresultaat
 • Minder beperkingen voor uw kredietruimte bij de bank
 
 
 

Wat financieren

Kies wat u wilt financieren...

 

 
 
 
 
DAF MultiSupport

Reparatie- en onderhoudspakketten - MultiSupport

PACCAR Financial kan uw reparatie- en onderhoudskosten in uw leasecontract opnemen, evenals andere diensten, zoals de verzekering van uw truck, GAP-verzekering, wegenbelasting en tolvignetten.

Lees meer