DAF_NGD_XGplus_light_wide

Wetgeving

 
 

Op weg naar 2025

De Europese Unie heeft de vrachtwagenindustrie de opdracht gegeven om de CO2-uitstoot van trucks in 2025 met 15% te verminderen en voor 2030 met 30%, vergeleken met de gerealiseerde waarden in 2019. Een forse uitdaging.

In de afgelopen 20 jaar heeft de truckindustrie grote inspanningen geleverd om een gemiddelde CO2-reductie van 1% per jaar te bereiken. De vraag die nu voorligt, is een reductie van 15% te realiseren in 6 jaar tijd - gemiddeld 2,5% per jaar! En een reductiedoel van 30% in 2030 betekent een gemiddelde van 3% per jaar tussen 2025 en 2030. Dat is enorm!

Nieuwe wetgeving

Om klaar te zijn voor de doelstellingen van 2025, zullen we alle beschikbare opties moeten onderzoeken. Waar kunnen we winst boeken op het gebied van brandstofefficiëntie en CO2-uitstoot? Waar kunnen we motoren en aandrijflijnen nog efficiënter maken? Kunnen banden met een lagere rolweerstand een rol spelen? Welke verbeteringen kunnen we aanbrengen in de systemen die zowel de bestuurder als het voertuig ondersteunen, zoals Predictive Cruise Control en EcoRoll? Ook nieuwe wetgeving met betrekking tot voertuigafmetingen en -gewicht, die langere en dus meer aerodynamische vrachtwagens toestaat, zal hierbij een grote rol spelen.

Gehele cyclus

Bij het realiseren van de doelstellingen van de Europese Unie is de doorslaggevende factor wat er uit de uitlaat komt, niet wat wordt gebruikt om de vereiste ‘energie’ te produceren: brandstof of elektriciteit. Dit zal echter veranderen na 2030. Vanaf dat moment zal er een verschuiving plaatsvinden van ‘tank-to-wheel’ naar ‘well-to-wheel’. Zodat de gehele keten in ogenschouw wordt genomen. En dat geeft het complete beeld!

 
 

Nieuwe Europese wetgeving met betrekking tot voertuigafmetingen en -gewicht

Lang is er over deze nieuwe wetgeving gesproken maar vanaf 1 september 2020 mogen er op de Europese wegen vrachtwagens gaan rijden met een iets langere cabine. De wettelijke afmetingen voor de laadlengte blijven ongewijzigd, maar fabrikanten mogen hun cabines langer maken, mits ze daarmee een betere aerodynamica bereiken en betere zichtvelden.

The aims are clear: improved aerodynamics benefits both fuel consumption and CO₂ emissions; better fields of view improve road safety, especially with regard to vulnerable road users. New Generation DAF trucks are the first in the industry to make use of these new European regulations on masses and dimensions.

De doelstellingen zijn duidelijk: verbeterde aerodynamica komt zowel het brandstofverbruik als de CO₂-uitstoot ten goede; betere zichtvelden verbeteren de verkeersveiligheid, vooral voor kwetsbare verkeersdeelnemers. Nieuwe generatie DAF trucks zijn de eersten die gebruik maken van deze nieuwe Europese regelgeving op het gebied van voertuigafmetingen en -gewicht. 

 
 

CO2-verklaring dankzij Vecto

Als koploper op het gebied van transportefficiëntie en zorg voor het milieu, liep DAF vooruit op de Europese wetgeving die voorschrijft dat alle trucks die de fabriek verlaten, voorzien moeten zijn van een zogeheten CO2-verklaring.

Sinds januari 2019 vereist Europese regelgeving dat alle nieuw geleverde 4x2 en 6x2 Euro 6 trucks in het zware segment (16+ ton) een CO2-emissieverklaring hebben. Voor andere voertuigconfiguraties werd en wordt die eis stap-voor-stap uitgebreid. Deze emissie-verklaringswaarden worden gegenereerd via de uniforme, gestandaardiseerde en gecertificeerde Vecto-tool. Daardoor kunt u als vervoerder de CO2-emissiewaarden van verschillende truckmodellen en –merken met elkaar vergelijken.

De EU schrijft voor dat we als fabriek bij elke nieuw afgeleverde truck een CO2-waarde leveren. Echter, DAF vindt het belangrijk dat deze waarde al vooraf bij u bekend is, namelijk op het moment dat u beslist tot aanschaf. Dankzij ons unieke TOPEC-verkooptool kan de DAF-dealer u al vóór aanschaf informeren over de CO2-waarden van uw toekomstige truck. Dit zorgt voor maximale duidelijkheid en transparantie.